Mått och längder på Dusch & Vänd. Utöver dessa kan Ni beställa även andra längdkombinationer, inom gränsen för profillängderna 1700 resp. 2500 mm. (Profilerna sedda uppifrån).

LK Konsult i Ås AB. Tel +46(0) 63 57 96 50. Fax +46(0) 63 57 96 51. Bil 070-512 88 94